Archiwum Wojskowe w Toruniu
AKTUALNOŚCI
Środa, 16 stycznia 2019 r.
Przeformowanie Archiwum Wojskowego w Toruniu
01.10.2018

Miejsce: Gdynia

Zgodnie z Decyzją Nr 85/P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych i etatowych w jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego, z dniem 01.10.2018 r. w miejsce rozformowanego Archiwum Wojskowego w Gdyni utworzony zostaje Oddział Zamiejscowy w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu.

Jednocześnie informujemy, że miejsce i zasady korzystania z zasobu pozostają bez zmian.