Archiwum Wojskowe w Toruniu
STRONA GŁÓWNA
Czwartek, 26 maja 2016 r.
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 27 maja 2016 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W związku z powyższym Archiwum Wojskowe w Toruniu we wskazanym dniu będzie nieczynne. W zamian urząd będzie otwarty w sobotę, 4 czerwca w godz. 7.00 - 15.00.

 

Podstawa: Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

 

 

Archiwum czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 15.00

 

 

 

 

 

Kontakt 

ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7

87 - 100    T O R U Ń  

 

e-mail:  awwt@wp.mil.pl

 kancelaria:   tel. 261-432-900 
               fax. 261-432-904

            Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że wyrażanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej realizowane będzie po 15 czerwca 2016 roku.

Szczegóły w zakładce: NADZÓR ARCHIWALNY/Informacje.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że ukazały się następujące akty prawne dotyczące archiwistyki wojskowej:
- Decyzja Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r.
   w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego,
-
Decyzja Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r.
  w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych
  podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
.
Pliki do pobrania w zakładce: AKTY PRAWNE/Normatywy archiwistyki wojskowej.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 marca 2016 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Plik do pobrania w zakładce: AKTY PRAWNE/Normatywy archiwistyki wojskowej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.01.2016 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wojskowego w Toruniu wprowadzony Decyzją Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 10 z dnia 25.01.br.

Szczegóły w zakładce: UDOSTĘPNIANIE/Regulamin udostępniania.


    W zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu spośród bardzo wielu ciekawych i interesujących materiałów, szczególne miejsce zajmują te, w których odnajdujemy zapisy dotyczące osób, które zapisały się na kartach historii Polski wielkimi literami. Ważną rolę w dziejach państwa polskiego odegrał niewątpliwie ksiądz Jerzy Popiełuszko, od 2010 roku błogosławiony kościoła katolickiego.
Więcej informacji dotyczących tej osoby można znaleźć w zakładce: MISCELLANEA ARCHIWALNE.


             
 
 

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego a pragnące skorzystać z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Wojskowym w Toruniu zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 21 dni przed planowaną wizytą do Archiwum Wojskowego w Toruniu.
  Zgłoszenie wraz z załącznikiem dostępne jest do pobrania w zakładce UDOSTĘPNIANIE/ Formularze i wzory wniosków.Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 marca 2015 r. w Archiwum Wojskowym w Toruniu uległy zmianie numery telefonów (szczegóły w zakładce: KONTAKTY).