Archiwum Wojskowe w Toruniu
STRONA GŁÓWNA
Środa, 25 listopada 2015 r.
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

 

 

 Archiwum czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 15.00

 Kontakt 

ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7

87 - 100    T O R U Ń  

 

e-mail:  awwt@wp.mil.pl

 kancelaria:   tel. 261-432-900                   

                        

              fax. 261-432-904


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2015 r. poz. 1446) od 1 listopada 2015 r. przestało obowiązywać Zarządzenie Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013, poz. 368).
    W związku z powyższym do czasu wydania przez Ministra Obrony Narodowej wykonawczych aktów prawnych do znowelizowanej przedmiotowej ustawy, proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przyjmowania materiałów archiwalnych zostaje wstrzymany.Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego a pragnące skorzystać z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Wojskowym w Toruniu zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 21 dni przed planowaną wizytą do Archiwum Wojskowego w Toruniu.
  Zgłoszenie wraz z załącznikiem dostępne jest do pobrania w zakładce UDOSTĘPNIANIE/ Formularze i wzory wniosków.Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 20.04.2015 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wojskowego w Toruniu. Szczegóły w zakładce: UDOSTĘPNIANIE / Regulamin udostępniania.


Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 marca 2015 r. w Archiwum Wojskowym w Toruniu uległy zmianie numery telefonów (szczegóły w zakładce: KONTAKTY).