Archiwum Wojskowe w Toruniu
STRONA GŁÓWNA
Niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU


 Archiwum czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 15.00

 

 
 

Pracownia Udostępniania Akt i Pracownia Informacji Archiwalnej czynne:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 14.00

środa w godz. 8.00 - 19.00

 

Kontakt:

ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7

87 - 100    T O R U Ń  

 

e-mail:  awt@ron.mil.pl

informacja archiwalna: tel. 261-432-922


kancelaria:             tel.  261-432-900 
                               
fax. 261-432-904

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI AKTUALNOŚCI GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO BIEŻĄCE INFORMACJE ORAZ ZAPOZNAJĄ SIĘ Z NAJWAŻNIEJSZYMI WYDARZENIAMI  NASZEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego a pragnące skorzystać z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Wojskowym w Toruniu zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 21 dni przed planowaną wizytą do Archiwum Wojskowego w Toruniu.

  Zgłoszenie wraz z załącznikiem dostępne jest do pobrania w zakładce UDOSTĘPNIANIE/Formularze i wzory wniosków.