Archiwum Wojskowe w Toruniu
STRONA GŁÓWNA
Niedziela, 26 marca 2017 r.
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

 Archiwum czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 15.00

 

 

Pracownia Udostępniania Akt i Pracownia Informacji Archiwalnej czynne:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 14.00

środa w godz. 8.00 - 19.00

 

Kontakt:

ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7

87 - 100    T O R U Ń  

 
e-mail:  awt@ron.mil.pl

informacja archiwalna: tel. 261-432-922


kancelaria:            
tel. 261-432-900 
                         fax. 261-432-904

            
01.03.2017 r.

1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej w zakładce: MISCELLANEA ARCHIWALNE.13.12.2016 r.
  35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
Więcej w zakładce: MISCELLANEA ARCHIWALNE.10.12.2016 r.
Uroczystości pogrzebowe polskich oficerów II RP.
Więcej w zakładce: Aktualności.08.12.2016 r.
  Spot zrealizowany przez TVP przy współpracy Wojskowego Biura Historycznego.07.12.2016 r.
Zmiana godzin otwarcia Pracowni Udostępniania Akt.
Więcej w zakładce: Aktualności.


23.11.2016 r.
Uroczyste powitanie bohaterów.
Więcej w zakładce: Aktualności.21.11.2016 r.
Wyznaczenie na stanowisko
Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu.
Więcej w zakładce: Aktualności.17.09.2016 r.

Uroczyste obchody XIII Światowego Dnia Sybiraka.
Więcej w zakładce: Aktualności.
Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu konta pocztowego tutejszego Archiwum z awwt@wp.mil.pl na:

awt@ron.mil.pl

W związku z powyższym od dnia 01.09.2016 r. wszelką korespondencję mailową prosimy kierować na nowy adres.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że do czasu wejścia w życie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej wprowadzającego do użytku instrukcję w sprawie zarządzania dokumentacją w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, należy w zakresie porządkowania, ewidencjonowania i zabezpieczenia przyjmowanych materiałów kierować się dotychczasowymi ustaleniami, w tym również dotyczącymi treści i formy spisów akt przekazanych do archiwum.


Podstawa: Pismo dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 420 z dnia 17.05.2016 roku.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że ukazały się następujące akty prawne dotyczące archiwistyki wojskowej:
- Decyzja Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r.
   w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego,
-
Decyzja Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r.
  w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych
  podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
.
Pliki do pobrania w zakładce: AKTY PRAWNE/Normatywy archiwistyki wojskowej.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 marca 2016 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Plik do pobrania w zakładce: AKTY PRAWNE/Normatywy archiwistyki wojskowej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.01.2016 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wojskowego w Toruniu wprowadzony Decyzją Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 10 z dnia 25.01.br.

Szczegóły w zakładce: UDOSTĘPNIANIE/Regulamin udostępniania.


    W zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu spośród bardzo wielu ciekawych i interesujących materiałów, szczególne miejsce zajmują te, w których odnajdujemy zapisy dotyczące osób, które zapisały się na kartach historii Polski wielkimi literami. Ważną rolę w dziejach państwa polskiego odegrał niewątpliwie ksiądz Jerzy Popiełuszko, od 2010 roku błogosławiony kościoła katolickiego.
Więcej informacji dotyczących tej osoby można znaleźć w zakładce: MISCELLANEA ARCHIWALNE.


             
 
 

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego a pragnące skorzystać z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Wojskowym w Toruniu zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 21 dni przed planowaną wizytą do Archiwum Wojskowego w Toruniu.
  Zgłoszenie wraz z załącznikiem dostępne jest do pobrania w zakładce UDOSTĘPNIANIE/ Formularze i wzory wniosków.Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 marca 2015 r. w Archiwum Wojskowym w Toruniu uległy zmianie numery telefonów (szczegóły w zakładce: KONTAKTY).