Archiwum Wojskowe w Toruniu
STRONA GŁÓWNA
Piątek, 12 lutego 2016 r.
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

 

 

 Archiwum czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 15.00

 

Kontakt 

ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7

87 - 100    T O R U Ń  

 

e-mail:  awwt@wp.mil.pl

 kancelaria:   tel. 261-432-900 
               fax. 261-432-904

            
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.01.2016 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wojskowego w Toruniu wprowadzony Decyzją Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 10 z dnia 25.01.br.

Szczegóły w zakładce: UDOSTĘPNIANIE/Regulamin udostępniania.


    W zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu spośród bardzo wielu ciekawych i interesujących materiałów, szczególne miejsce zajmują te, w których odnajdujemy zapisy dotyczące osób, które zapisały się na kartach historii Polski wielkimi literami. Ważną rolę w dziejach państwa polskiego odegrał niewątpliwie ksiądz Jerzy Popiełuszko, od 2010 roku błogosławiony kościoła katolickiego.
Więcej informacji dotyczących tej osoby można znaleźć w zakładce: MISCELLANEA ARCHIWALNE.


             
 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2015 r. poz. 1446) od 1 listopada 2015 r. przestało obowiązywać Zarządzenie Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013, poz. 368).
  


Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego a pragnące skorzystać z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Wojskowym w Toruniu zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 21 dni przed planowaną wizytą do Archiwum Wojskowego w Toruniu.
  Zgłoszenie wraz z załącznikiem dostępne jest do pobrania w zakładce UDOSTĘPNIANIE/ Formularze i wzory wniosków.Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 marca 2015 r. w Archiwum Wojskowym w Toruniu uległy zmianie numery telefonów (szczegóły w zakładce: KONTAKTY).