Archiwum Wojskowe w Toruniu
STRONA GŁÓWNA
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

  .

 UWAGA!!!!

        Informujemy, że w związku z trwającymi pracami remontowymi magazynów zasobu Archiwum Wojskowego w Toruniu, realizacja złożonych zgłoszeń użytkowników i wniosków o kwerendę może być wydłużona do czasu ukończenia remontu.

       Ponadto Pracownia Udostępniania Akt jest czynna w normalnych godzinach pracy, jednak korzystanie z niej może być utrudnione, w związku z czym prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów przybycia celem udostępniania materiałów w siedzibie Archiwum

 

Archiwum czynne:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 15.00

 

Pracownia Udostępniania Akt i Informacja Archiwalna czynne:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 14.00

środa w godz. 8.00 - 19.00

W/w pracownie są nieczynne w miesiącu sierpniu.

Kontakt:

ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7

87 - 100    T O R U Ń  

e-mail:  awt@ron.mil.pl

fax. 261-432-904

Informacja archiwalna: tel. 261-432-922,261-432-930,  

  

.

Szanowni Państwo


Prosimy o zapoznanie się z zakładką udostępnianie (tutaj) gdzie znajdują się podstawowe informacje na temat zasad udostępniania materiałów archiwalnych, wymaganych wniosków i formularzy oraz zasad przebywania na terenie Archiwum Wojskowego w Toruniu.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z informacją archiwalną.